w  w  w  .  o  h  s  .  r  o
Home Sitemap Contact
OHS OHS OHS
OHS 100% pentru siguranta si sanatate in munca
Formare profesionala
 

HOME
Formare profesionala
Servicii
Poze, utile
Link-uri, telefoane utile
Download, legislatie
Contact
 
Inspector protectie civila (136 ore)
- 136 ORE, COD COR: 121303 -
Acte necesare inscrierii:
 • solicitare documente
 • Actul de identitate in copie si original pentru conformitate;
 • Certificat de nastere in copie si original pentru conformitate;
 • Diploma de absolvire a unui liceu cu bacalaureat;
 • Adeverinta de la medicul de familie sau medicul de intreprindere;
Schelar (60 ore)
- 60 ORE, COR: 721432 -
Acte necesare inscrierii:
 • solicitare documente
 • Actul de identitate in copie si original pentru conformitate;
 • Certificat de nastere in copie si original pentru conformitate;
 • Diploma de absolvire a unui liceu;
 • Adeverinta de la medicul de familie sau medicul de intreprindere;
Curs actualizare Coordonator SSM conform Ordinului nr. 2712/2012
- 40 ORE -
Acte necesare inscrierii:
 • solicitare documente
 • Copie dupa diploma de Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca;
 • Actul de identitate in copie si original pentru conformitate;
 • Certificat de nastere in copie si original pentru conformitate;
 • Adeverinta de la medicul de familie sau medicul de intreprindere;
Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire Profesioanala

CURS POSTUNIVERSITAR DE PERFECTIONARE IN SPECIALIZAREA RISCURILOR PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

- DURATA 240 ore, 8 SAPTAMANI INTENSIV -

IN COLABORARE CU UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TARGU MURES

TEMATICA:

Pregatirea universitara, conditiile materiale si logistice de derulare a activitatilor didactice conform planului de invatamant specific;

Participarea cursantilor la activitatile didactice;

Materiale didactice (suport de curs, indrumare, carti etc.) realizate de cadrele didactice implicate in programul de studiu;

Accesul cursantilor la Biblioteca Universitatii;

La cererea cursantilor activitatile didactice se pot organiza si in sistem intensiv;

Total 8 saptamani intensiv

Persoana de contact:
CANCEU Aurora - Marcela
Administrator formare profesionala
Tel: 0751 513 057

Acte necesare inscrierii:
 • solicitare documente
 • Actul de identitate in copie si original pentru conformitate;
 • Certificat de nastere in copie si original pentru conformitate;
 • Diploma de bacalaureat;
 • Diploma de absolvire a unei facultati tehnice, cu media de licenta;
 • Certificat de casatorie (copie legalizata) in cazul schimbarii numelui;
 • Adeverinta de la medicul de familie sau medicul de intreprindere;
 • Trei fotografii color tip buletin;
 • Dosar plic;
Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca
- 80 ORE, COR: 226302 -
Cursul se adreseaza:

Persoanelor care vor sa se abiliteze in calitate de coordonator serviciu extern de prevenire si protectie;

Sefilor de serviciu de prevenire si protectie interne;

Auditorilor in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca;

Inspectorilor de munca;

Medicilor de medicina muncii;

Obtinerea abilitarii de serviciu extern de prevenire si protectie;

Acte necesare inscrierii:
 • solicitare documente
 • Actul de identitate in copie si original pentru conformitate;
 • Certificat de nastere in copie si original pentru conformitate;
 • Studii superioare profil tehnic;
 • Adeverinta de la medicul de familie sau medicul de intreprindere;
Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca nivel mediu (80 ore)
- 80 ORE, COR: 325723 -
TEMATICA:

Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate in munca;

Criterii generale pentru evitarea riscurilor;

Organizarea activitatii de prevenire;

Actiuni in caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare, prim ajutor;

Elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie;

Evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Total 80 ore (3 saptamani)

Persoana de contact:
CANCEU Aurora - Marcela
Administrator formare profesionala
Tel: 0751 513 057

Acte necesare inscrierii:
 • solicitare documente
 • Actul de identitate in copie si original pentru conformitate;
 • Certificat de nastere in copie si original pentru conformitate;
 • Studii liceale profil tehnic sau real;
 • Adeverinta de la medicul de familie sau medicul de intreprindere;
Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca nivel baza (40 ore)
- 40 ORE, COR: 325723 -
TEMATICA:

Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate in munca;

Concepte de baza referitoare la securitate si sanatate in munca;

Notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor;

Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor in sectorul corespunzator activitatii intreprinderii;

Notiuni de acordarea primului ajutor;

Total 40 ore (2 saptamani)

Persoana de contact:
CANCEU Aurora - Marcela
Administrator formare profesionala
Tel: 0751 513 057

Acte necesare inscrierii:
 • solicitare documente
 • Actul de identitate in copie si original pentru conformitate;
 • Certificat de nastere in copie si original pentru conformitate;
 • Studii liceale profil tehnic sau real;
 • Adeverinta de la medicul de familie sau medicul de intreprindere;
Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca nivel superior (97 ore)
- 97 ORE, COR: 226303 -
Acte necesare inscrierii:
 • Pregatire generala minima pentru inscrierea la programul de formare;
 • Studii superioare de scurta durata in specializarile:
  • a) Constructii civile, industriale, agricole in inginerie civila;
  • b) Constructii cai ferate, drumuri si poduri;
  • c) Instalatii pentru constructii;
  • d) Constructii hidrotehnice;
  • e) Utilaje pentru constructii;
  • f) Geodezie;
  • g) Utilaj tehnologic pentru constructii;
  • h) Ingineria si managementul resurselor tehnologice pentru constructii;
  • i) Inginerie miniera pentru lucrari subterane pe santierele de hidroconstructii si constructii tunele.
 • Curs de pregatire in securitate si sanatate in munca corespunzator nivelului superior;
 • Competente/abilitati specifice;
 • Experienta profesionala in arhitectura, constructii sau in conducerea santierului de minimum 5 ani;
 • solicitare documente
 • Actul de identitate in copie si original pentru conformitate;
 • Certificat de nastere in copie si original pentru conformitate;
 • Act de studii;
 • Adeverinta de la medicul de familie sau medicul de intreprindere;
Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirea si stingerea incendiilor (136 ore)
- 136 ORE, COR: 541902 -
TEMATICA:

Normative si reglementari privind mijloacele tehnice PSI;

Cauze de incendiu si prevenirea acestora;

Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice;

Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;

Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

Documentele din competenta cadrului tehnic si modul de intocmire a acestora;

Ordinea interioara privind prevenirea si stingerea incendiilor la operatori economici si institutii;

Dotarea cu mijloace tehnice de PSI, intretinerea si verificarea acestora;

Organizarea apararii impotriva incendiilor la operatori economici si institutii;

Instruirea salariatilor in domeniul PSI.;

Total 136 de ore

Persoana de contact:
CANCEU Aurora - Marcela
Administrator formare profesionala
Tel: 0751 513 057

Acte necesare inscrierii:
 • solicitare documente
 • Actul de identitate in copie si original pentru conformitate;
 • Act de studii;
 • Adeverinta de la medicul de familie sau medicul de intreprindere;
Curs practic de Prevenirea si Stingerea Incendiilor
- 8 ORE -
Acte necesare inscrierii:
 • solicitare documente
 • Actul de identitate in copie si original pentru conformitate;
 • Act de studii;
 • Adeverinta de la medicul de familie sau medicul de intreprindere;
Curs practic de Prim Ajutor
- 8 ORE -
Acte necesare inscrierii:
 • solicitare documente
 • Actul de identitate in copie si original pentru conformitate;
 • Act de studii;
 • Adeverinta de la medicul de familie sau medicul de intreprindere;